• 5
 • 4
 • 1
 • 2
 • 3

Pályázatok/Programok

A Nemzeteknek Világosság Alapítvány projektjeinek célja az Ózd és térségében élő fiatalok családi életre nevelésének ösztönzése és komplex, családbarát szolgáltatások kialakítása. A pályázatok hozzájárulnak a családok kiegyensúlyozott fejlődéséhez, segítik a szülők elhelyezkedését gyermekvállalás után, a munka és család összhangjának megteremtését. A projektek megvalósulása elősegíti a térség foglalkoztatási, családi és egészségfejlesztési támogató szolgáltatásokhoz való hozzáférését.

TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0030

Gyermekmegőrző működtetése

A program célja a gyermekfelügyelet biztosítása annak érdekében, hogy a szülők a munkaerő-piacra visszatérhessenek, illetve hogy a célcsoport a foglalkozásokon részt tudjon venni, így megkönnyítve és segítve ezzel a helyi családok életét.

A kistérségben rendelkezésre álló bölcsődei férőhelyek száma meglehetősen csekély, ezért itt azon kismamák tekintendők célcsoportnak, akik gyermekük 3 éves kora előtt vállalnak, legfőképp – a térség adottságaiból kiindulva – alkalmi munkát. A gyermekkel rendelkező családok körében történt kutatás is arra világított rá, hogy az állandó gyermekfelügyletet vennék igénybe a legtöbben a célcsoport körében.

A program keretében a törvényi szabályozásokat figyelembe véve a gyerekek fejlődési és nyugodt pihenési, valamint étkezési feltételeit megteremtjük.

Az alábbi játékos, fejlesztő foglalkozásokat tervezzük tartani a gyerekek számára 2 fő hozzáértő és tapasztalt óvodapedagógus bevonásával:

–          kötetlen játékfoglalkozás gyerekeknek (építés, rajzolás, kirakó stb.),

–          cini-muzsika zene, ének és táncfoglalkozás,

–          játékos testnevelés (labdajátékok, fogócska stb.),

–          fejlesztő egyéni és csapatjátékok tartása.

A program keretében a kötelező gyermekfelügyelet is biztosításra kerül, tehát a programban résztvevő családok számára a gyerekfelügyelet biztosított lesz. 

Figyeljünk a gyermekekre! - Gyermekfelügyeleti szolgálat

A gyermekfelügyeleti rendszer folyamatos készenlétet biztosít az olyan családok, főleg egyedülálló kismamák számára, akik váratlanul, vagy átmenetileg kell, hogy munkát vállaljanak, de nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését.

A gyermekkel rendelkező családok körében történt kutatás arra világít rá, hogy a mobil, átmeneti otthoni gyermekfelügyeletet nyújtó szolgáltatásra a településen élő célcsoport körében nagy szükség lenne. Így a szülők alkalmi vagy idény jellegű munkát tudnának vállalni ami hozzájárulna a megélhetésük biztosításához.

A gyermekfelügyeleti szolgálat működtetés program az önkéntesek bevonását, gyermekfelügyelők toborzását, valamint képzésüket és közvetítésüket foglalja magába.

Gyermekfelügyelő  képzés az alábbiakat foglalja magába:

 • elsősegélynyújtás,
 • csecsemőgondozási ismeretek,
 • tisztálkodás, táplálkozási ismeretek,
 • fejlődéslélektan,
 • sajátos nevelési igényűekkel és fogyatékos gyermekek nevelése.

1 fő koordinátor munkájára van szükség a tevékenység szakszerű és rugalmas ellátására, valamint az önkéntesek és gyermekfelügyelők koordinálása.

Segítsünk egymásnak - szívességcsere központ

Hátrányos helyzetű, egy vagy többgyermekes családok számára biztosított segítő szolgáltatás a családok megsegítése, támogatása érdekében. 

Információs Pont

Tanácsadás, információnyújtás és információcsere a családi élettel, gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben.

A program az alábbi tevékenységeket foglalja magába:

–          Tanácsadás, információnyújtás és információcsere a családi élettel, gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben,

–          Gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás

–          Mozgásszervi rendellenességek vizsgálata, rendellenességek javításának lehetőségei.

–          Kompetenciamérés: Iskolaérettség és szükséges gyermekkori kompetenciák felmérése, a hiányosságok felmérése és javaslat a fejlesztési lehetőségekre, azok szükségességére, tanácsadás.

–          Korababa fejlesztés és tanácsadás

–          Meddőségi tanácsadás, meddőségi tanácsadók elérhetőségeinek biztosítása a célcsoport számára.

–          Tájékoztatás a családi ellátásokról, családi kedvezményekről, bölcsődéztetéssel, óvodáztatással, iskola-beíratással kapcsolatos tudnivalókról, szakemberek elérhetőségeiről, javaslat fejlesztési és tanácsadási lehetőségekről, programokban való részvételről.

–          Alternatív és preventív lehetőségek feltárása a célcsoport számára.

Lelkisegélyszolgálat, lelki gondozás működtetése

Gyermekek és szülők - közös foglalkozások

A gyermekükkel otthon lévő kismamák közösségi foglalkozásai, amelynek célja egyrészről a gyermekek fejlődése szakemberek segítségével, másrészt az anyukák készségeinek fejlesztése, hasznos ismeretek elsajátítása, mely előreviszi a gyermek fejlődését.

A szükségletfelmérésből kiderül, hogy a családosok nagy szükségét érzik a kismamák és gyermekeik részére nyújtandó közösségi foglalkozásnak. Ezért szükségesnek tartottuk ezen program betervezését, hiszen a programon keresztül a szülők/kismamák olyan hasznos ismereteket tudnak elsajátítani, ami a szülő-gyermek viszonyt javítja és a gyermekek egészséges fejlődését segíthetik. Cél egy interaktív családi közösség kialakítása.

A programban a szakember erőforrás biztosításával számtalan hasznos program kerül megszervezésre: fejlesztő baba-mama tevékenységek (kézművesség, ügyességi játékok), bibliaoktatás, mozgásfejlesztő foglalkozások.

Emellett tanácsadó bevonására is sor kerül.

Kompromisszum: család- és munkaszervezés

Korszerű családtervezési módszerek bemutatása pszichológiai, anyagi, szervezési és módszertani eszközök igénybe vételével.

Előadássorozat a következő témakörben:

–          Korszerű családtervezési módszerek (pszichológiai, anyagi, szervezési módszertani eszközök).

–          Gyermek és a munkahely összeegyeztethetősége.

Rugalmas foglalkoztatási lehetőségek, amelyek lehetővé teszik a munka és a család könnyebb összeegyeztethetőségét.

Konfliktusok kezelése családi, párkapcsolati mediációval

Konfliktuskezelés, konfliktusok feloldása a család, párok, szülő-gyermek és a generációk között az egészséges családi élet fenntartása érdekében.

A szeretteinkkel való együttélés elkerülhetetlenül konfliktusokkal jár együtt. A mindennapi stressz, a kisebb nézeteltérések, és a családtagok személyiségének a különbözősége könnyen vitákhoz vezethet. Különböző célok, vágyak vezérelhetik a családtagokat, eltérő igények, szokások jellemezhetik őket. Több generáció együttélésének (nagyszülők, serdülőkorú gyerekek) számtalan előnye mellett megvannak a maga hátrányai is, ami szintén konfliktusok forrása lehet.

A konfliktusok időben történő kezelésével a családon belüli stabilitás elérhetővé válik.

Ennek érdekében a következő programokat tervezzük:

–          Konfliktuskezelés a felelős párkapcsolati magatartás kialakításáért – műhelyfoglalkozás

–          Házasságra való felkészítés – műhelyfoglalkozás

–          A családi életre, nevelésre, gyermekvállalásra buzdító műhelyfoglalkozás

Személyes tanácsadás

Férfi-nő kapcsolatok fontossága

Szemléletformálás, felelős párkapcsolati attitűd. Segítségnyújtás a fiatalok számára, hogy a tartós elköteleződést jelentő házasság, mint érték mellett döntsenek.

Mindezen szemléletben az alábbi tevékenységeket tervezzük tartani a fiatalok számára:

–          Szemléletformálás felelős párkapcsolati attitűd témában

–          Szemléletformálás házasságra való felkészítés témában

–          Szemléletformálás: családi életre nevelésre, gyermekvállalásra buzdító műhelyfoglalkozás

A program kiegészítéseképpen a fiatalokat érintő és szükséges témákat is érinteni fogjuk:

–          Drogprevenció

–          Lelkigondozás biztosítása a fiatalok számára 10 hónapon keresztül

5 napos intenzív szemléletformáló program szervezése 20 fő fiatal számára, akik a foglalkozásokon a legsikeresebben és leglelkesebben részt vettek.

Szülőakadémia I.

Legfőbb értékünk, a gyermek. A szülői feladatokra felkészítő, korszerű, gyakorlati tapasztalatokon nyugvó gyermeknevelési ismeretek.

A kérdőíves felmérések arra engednek következtetni, hogy a helyi szervezettel a célcsoport nincs egészen megelégedve, a védőnők segítségét találják a leghatékonyabbnak, de más szervezetek segítségére a célcsoport nem igazán számíthatnak. Emellett kiemelt igény mutatkozik a szülői foglalkozások után.

Ezért szükségszerűnek tartottuk a szülők számára a felkészítő, gyakorlati tapasztalatokra alapozó gyermeknevelési ismeretek témakör kőré épülő foglalkozások tartását, és így az ismeretek bővítését a helyi kisgyermekes szülők számára. Ezekhez a programokhoz tematika is készül.

A program tevékenységei:

–          Szülői önismeret foglalkozás

–          Gyermekgondozási és gyermeknevelési foglalkozás

–          Szülésre való felkészítő trénig

Babagondozási program

Szülőakadémia II. - egészséges táplálkozás

Egészséges táplálkozás – műhelysorozat. Az egészséges életmód elméleti alapjai, egészséges alapanyagok, mozgás témakörben.

A szülők elméleti és gyakorlati tudásának fejlesztése annak érdekében, hogy ők maguk is egészségesebbé váljanak és egészségesebb gyerekeket neveljenek.

Cél a célcsoport egészséges életmóddal kapcsolatos aktivitásának növelése, az egészségtudatosság javulása a következő években.

Az egészséges táplálkozás fontossága, ma már nem kérdés. Ezért mindenkiben tudatosulnia kellene, hogy a változatos, zöldségekben, gyümölcsökben gazdag táplálkozásnak mekkora jelentősége van. A helyesen megválasztott táplálékunk számos betegség megelőzője lehet, ezért a programok között fontos szerepe van a következő foglalkozásoknak:

–          „Egészséges táplálkozás műhelysorozat”

–          Reformkonyha alapjainak megismertetése – 12 alkalmas reform főzőtanfolyam

–          Módszertani kiadvány elkészítése (elméleti oktatás és a főzőtanfolyamhoz kapcsolódóan)

Pályaorientációs, álláskeresési és szakképzési tanácsadás

Tanácsadás és felzárkóztató képzés kismamák számára, pályaorientációs tanácsadás. Álláskeresési tanácsadás, munkavállalásra való felkészítés. Szakképzési lehetőségek megismertetése, szakképzés.

A kismamák munkaerő-piacra való visszatérése nehéz, mivel több hónapra/évre távol maradtak tőle és a munkáltatók számára is bizonytalan helyzetű munkavállalóknak számítanak. A szemléletváltás a kismama és a munkáltató számára is szükséges .

Kismama informatikai foglalkozás

 A szükségletfelmérés keretében igény mutatkozott a képzés és munkaerőpiacra való visszatérés elősegítésére a célcsoport körében, ezért a kismamák szemléletmódját és rugalmasságát, tudását szeretnénk növelni a következő tevékenységekkel: pályaorientációs, álláskeresési és szakképzési tanácsadás, munkavállalásra való felkészítés, rugalmas foglalkoztatás tanácsadás, valamint informatikai képzés. 

Önfoglalkoztatási tanácsadás

A gyermekvállalás és munkavállalás összeegyeztetését segítő szolgáltatások, képzések – az önfoglalkoztatás elősegítése.

A gyermekvállalás és munkavállalás összeegyeztetését segítő szolgáltatások, képzések biztosítása – az önfoglalkoztatás elősegítése érdekében szociális szövetkezet létrehozása:

–          „Babaexpo-szövetkezet” – cél, hogy létrejöjjön egy szociális szövetkezet, amely szervezi a babaexpókat, helyet biztosít számukra.

–          Szociális szövetkezet beindításához, működtetéséhez szükséges képzés: piaci, vállalkozási ismeretek, kereskedelmi és kommunikációs ismeretek képzés.

Szükséges szaktanácsadás biztosítása a célcsoport számára az önfoglalkoztatással és a szövetkezet vezetésével, irányításával kapcsolatosan. 

Alkalmazzunk kismamákat!

Rugalmas munkaszervezési módszerek elterjesztése a foglalkoztatásban. A foglalkoztatóknál távmunkában ellátható feladatok leválasztása, kiszervezése az otthon lévő anyukáknak, járulékkedvezmények igénybevétele, pályázati lehetőségek megismertetése.

Szemléletformálás nemcsak a kismamák, hanem a cégek számára is szükségessé válik (előzményeket lásd 2.1 pont). Vezetőképzés a cégek vezetői számára:

–          képzések a rugalmas munkaszervezési módszerek elterjesztése érdekében, egyéb lehetőségek (pl. távmunkában ellátható feladatok, járulékkedvezmények, pályázati lehetőségek) megismertetése.

–          képzési tematika kidolgozása

Képzés keretében szemléletformálás is történik annak érdekében, hogy a kismamákat felé is nyitottak legyenek a cégvezetők.

„Van helye, ne dobd el!” – adománygyűjtő program

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut vehicula molestie justo, vitae volutpat odio vulputate ut. Cras tempus at leo eget consectetur. Suspendisse nec commodo nulla, at hendrerit urna. Aenean iaculis magna eu molestie dapibus. Donec urna dolor, aliquet vitae elit eget, laoreet luctus lectus. Maecenas ultricies nulla id risus fermentum molestie. Nullam at scelerisque mi, in pulvinar justo. Praesent odio leo, viverra vel venenatis sit amet, feugiat vitae est. In pellentesque nunc lacinia tempor commodo. Vestibulum orci urna, venenatis at aliquet ut, consectetur id turpis. Integer pretium euismod lacus. In luctus arcu sem, non eleifend urna vestibulum eget. Quisque id mattis lorem.

Családi nap

A program célja szemléletformálás, egészséges életre való nevelés.
Családi napok keretében korszerű receptek cseréje, főzés, kóstolás, sok mozgás, szemléletformálás.

A programok keretében tanácsadás, főzőverseny, helyes táplálkozás előadás, lelki gondozás, helyes testtartás, mozgáskultúra, torna, aerobic, kóstoltatások lesznek elérhetők.

TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0044

Mentor program

A program célja a mélyszegény családok motiválása, programban tartása, segítése, támogatása a családokkal való kapcsolattartás.

A mentorok (5 fő) a projektben részvevőket folyamatosan tájékoztatják az aktuális programokról. A családlátogatások alkalmával személyes problémák is felmerülnek, melyekben a mentorok – kompetenciahatáraikat betartva – segítséget nyújtanak a mentoráltaknak.

Sáfárság program

Hogyan gazdálkodjunk képességeinkkel, lehetőségeinkkel, környezetünkkel és időnkkel: munka (foglalkoztathatóság fejlesztése), adósság (adósság és takarékosság), megtakarítás (adósság és megtakarítás), időbeosztás, gyerekek sáfárrá nevelése (család és szülők felelőssége).

A program egyes foglalkozásai azt a célt szolgálják, hogy a családok helyes pénzgazdálkodási és pénzkezelési ismeretek bővülnek, a szülői felelősségtudatuk fejlődik, az alkalmazkodási képességük (konfliktuskezelés, problémamegoldás), valamint a foglalkoztathatóság esélyeik javulnak (alapkompetenciák és a foglalkoztathatósághoz kapcsolódó készségek fejlődnek), kialakul a helyes értékrend.

Tangazdaság működtetése

Célunk az önellátásra való törekvés és képességek növelése, a vállalkozói kedv, az együttműködési hajlandóság és a motiváció fejlesztése valamint az egészséges életmód népszerűsítése a biogazdálkodás során megtermelt termények rendszeres fogyasztása révén.

A program során a saját tangazdaságokban műhelyfoglalkozások keretében a résztvevők elsajátítják a növénytermesztési (pl. paradicsom, paprika, krumpli, uborka stb.), a vállalkozási és kereskedelmi, valamint a biogazdálkodással kapcsolatos ismeretek és a termények feldolgozását.

Fiatalok szimpóziuma és Kortárssegítő műhelyfoglalkozás

Cél, hogy segítsen a fiataloknak az egészséges önismeret, tartalmas kapcsolatok, örömteli szexualitás, boldog családi életre való készség és stabil értékrend kialakításában, valamint megtanítsa őket a negatív környezeti nyomás ellen tenni.

A fiatalok szimpóziuma program esetén az önértékelés és a kommunikációs készségek javítása, a drogprevenció, a szexuális felvilágosítás, a felnőttkorra, a családi életre való felkészülés, illetve a drámapedagógia eszközeivel a konfliktuskezelés témáival foglalkozunk. Emellett erősíteni kívánjuk a tanulási motivációt, a döntés és megértés képességét, a kreatív gondolkodást, a kifejezőképességet és életpálya-építési valamint önismereti foglalkozásokat is kapnak a résztvevők.

A kortárssegítő műhelyfoglalkozások a fiatalok szimpóziumának épülve azoknak szól, akik a szimpózium tevékenysége alapján elhivatottak a családok segítésének irányában. A segítők a mentorok mellett tevékenykedve segítik munkájukat, a családok támogatásában.

Rendezvény a jó mentor – mentorált viszony kialakítása érdekében

A program kezdetén közös rendezvény a szakmai apparátus, a mentorok és a mentoráltak részvételével:

  – ismerkedés, egymásra hangolódás, a jövőbeni közös munka megalapozása.

Szupervízió

Szociális tevékenységek fejlesztése, hatékonyságnövelés célja az akcióterületen működő humán szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztése.

A szolgáltató szervezetek szakemberei számára a projekt ideje alatt folyamatosan szupervíziót tartunk. A szervezetek szintjén a feladat a a szolgáltatások felülvizsgálata,  a fejlesztési célok megjelölése, a a javaslatok beépítése a szervezetek tevékenységébe, a beépült új módszerek használata, a belső kommunikáció fejlesztése és az utánkövetés.