• 5
  • 4
  • 1
  • 2
  • 3

Sajtó

TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0030

A Nemzeteknek Világosság Alapítvány és a „Jövődre hangolva” – összefogás a családok megalapozott jövőjéért az Ózdi kistérségben program bemutatása

 

A Nemzeteknek Világosság alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű családok életminőségén jelentősen javítson. Célcsoportja a hátrányos helyzetű rétegek, családok, munkanélküli személyek felemelkedése és megfelelő körülmények közé juttatása a rászorulók szociális és mentális állapotához igazodó olyan programokkal, mint az egyéni képességet fejlesztő, életmódformáló, praktikus életre nevelő, munkavégzésre felkészítő kurzusok. Az Alapítvány jog-és érdekvédelmet, jogi segítséget nyújt a rászorulóknak. Az alapítvány többnyire roma családok, fiatalok, gyermekek integrációján, felemelkedésén tevékenykedik Ózdon, Farkaslyukon és Bánrévén. Évente szervezett gyermek- és családi táborokkal segítette a fiatalok társadalomba való beilleszkedését. Élelmiszer és egyéb adományok osztásával megkönnyíti a rászoruló családok mindennapi életét. Több, mint 4 éve foglalkozik az alapítvány mintegy 35 családdal heti rendszerességgel. Ózdról és a környező településekről származó családok vesznek részt ezeken a közösséget fejlesztő, kulturális, szocializációt elősegítő, erkölcsi értékeket közvetítő foglalkozásokon, előadásokon. Mindezek mellett az alapítvány segítséget nyújt gyermeknevelési, szociális és egészségvédelmi kérdésekben, illetve a munkanélküliséghez kapcsolódó problémák kezelésében. Jelen projekt tevékenységei szervesen illeszkednek az alapítvány stratégiájába, céljainak keretrendszerébe.

 A TÁMOP – 5.5.1.B-11/2 számú pályázat Ózdi kistérségben megvalósuló program fő célja az Ózd környéki fiatalok családi életre nevelésének ösztönzése és komplex, családbarát szolgáltatások kialakítása. A pályázat hozzájárul a családok kiegyensúlyozott fejlődéséhez, segíti a szülők elhelyezkedését gyermekvállalás után, a munka és család összhangjának megteremtését. A projekt megvalósulása elősegíti a térség foglalkoztatási, családi és egészségfejlesztési támogató szolgáltatásokhoz való hozzáférését.

TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0044

„Sáfárkodj okosan” – Mélyszegény családokat támogató és szervezeti együttműködést fejlesztő közösségi program a Farkaslyuki akcióterületen

A projekt képességfejlesztéssel, a munkaerő-piaci esélyek növelésével és közösségépítő programokkal segít a települések felzárkózásában.
A porjekt általános céljai:
 – Mélyszegénységben élő családok életminőségének javítása
 – Foglalkoztatás növelése
 – Öngazdálkodási képesség növelése
 – Szegregáció csökkentése
 – Generációkon át öröklődő mélyszegénység terjedésének megállítása.