Sajtóközlemény a projekt lezárásáról

Sajtóközlemény

A Nemzeteknek Világosság Alapítvány Úniós támogatásból valósította meg a “Jövődre hangolva” – Összefogás a cslaádok megalapozott jövőjéért az Ózdi kistérségben című pályázatát, a TÁMOP-5.5.1.B-11/2 családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című kiírás keretében.

A Nemzeteknek Világosság Alapítvány közel 50 millió forint értékű vissza nem térítendő uniós támogatásból eredményesen valósította meg az Új Széchenyi Terv keretében „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című pályázatát. A projekt keretében a csoportos foglalkozásokon, előadásokon és tanácsadásokon közel 600 személy vett részt, létrejött 3, eddig nem létező közösség, megvalósult legalább 12 olyan rendezvény, ami a családi életre való szemléletformálást szolgálta. A projekt megvalósítását Ózd és Farkaslyuk települési önkormányzatok is támogatták.

A projekt általános célkitűzései között szerepelt a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása, a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni prevenció megvalósítása, szemléletváltás a család társadalmi jelentőségével kapcsolatban, valamint integrált szolgáltatások nyújtása. E célkitűzéshez kapcsolódóan egyrészt a hátrányos helyzetű családokat támogató szolgáltatásokat biztosítottunk a Szívességcsere Központ és Komplex Családi Tanácsadó Központ működtetésével; másrészt a gyermekek és szülők fejlődése érdekében interaktív családi közösségi foglalkozásokat tartottunk, előadások és műhelyfoglalkozások keretében szakemberek bevonásával megismertettük velük a korszerű családtervezési, családszervezési és gyermeknevelési módszereket, valamint az egészséges családi életre nevelés főbb szempontjait, továbbá szemléletformáló foglalkozásokat biztosítottunk a fiatalabb generáció számára a családi élet jelentőségével kapcsolatban.
Fontos célkitűzés volt emellett a fiatal gyermekes családok támogatása a rugalmas munkavállalást elősegítő szolgáltatások nyújtásával, a munkáltatók körében a rugalmas munkaszervezési módszerek elterjesztése, továbbá a fiatal nők, kismamák képességeinek fejlesztése, mely a munka világába való visszatérésüket segíti elő. Ennek kapcsán pályaorientációs, álláskeresési és szakképzési tanácsadást, informatikai műhelyfoglalkozást tartottunk, és törekedtünk az önfoglalkoztatási kompetenciák fejlesztésére is. A foglalkozások ideje alatt biztosítottunk a részt vevő szülők gyermekeinek szakszerű felügyeletét.

A projekt eredményeképp a célcsoport körében javult a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulás, a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségek mérséklődtek, szemléletváltás indult el a család társadalmi jelentőségével kapcsolatban, valamint a foglalkozások, tanácsadások által sikerült támogatni a munka világába visszatérni kívánó fiatal anyukákat.

2013. június  28.