• 5
  • 4
  • 1
  • 2
  • 3

Sajtóközlemény a projekt megnyitásáról

 

Sajtóközlemény

a Nemzeteknek Világosság Alapítvány uniós támogatást nyert a „Jövődre hangolva” – összefogás a családok megalapozott jövőjéért az Ózdi kistérségben című pályázatán, a TÁMOP-5.5.1.B-11/2 Családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című kiírás keretében.

A Nemzeteknek Világosság Alapítvány eredményesen pályázott Új Széchenyi Terv keretében „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című pályázati felhíváson, mely által közel 50 millió forint értékű vissza nem térítendő uniós támogatást nyert. A kiírás az országos szintű szemléletváltás elérését célozza az értékelvű családszemlélettel kapcsolatban. Ennek eszközeként komplex szolgáltatások bevezetését tervezi többek között a kisgyermekes fiatal családok támogatására. A komplex szolgáltatások egyesítik a foglalkoztatási, családi, szülői és egészségfejlesztési támogató szolgáltatásokat és az innovatív eszközöket.

A folyamatos és hatványozott mértékű születésszám csökkenés, illetve a társadalom értékek között a családalapítás, a gyermekvállalás fontosságának ellaposodása kiköveteli, hogy pozitív irányú trendfordulat következzen be. A helyi közösségek, illetve civil szervezetek összefogásának különösen nagy szerep jut e folyamatban. A civilek mindenekelőtt a közösség tagjai számára pozitív, követendő mintákat mutatnak be, melyet a helyben élő társadalom mintaként alkalmazva hasznosít és az „egymást is neveljük” elv felhasználásával a társadalmi kohézió szorosságának erősítését segíti elő. Emellett tanácsadó szolgáltatással, a gyermekfelügyelet megszervezésével segítik a helyi családok életét, megkönnyítve a fiatalok számára a családalapítás, a gyermekvállalás melletti döntést.

A projekt hosszú távú céljai között szerepel a munkanélküliség csökkentése, az aktív foglalkoztatottak számának növekedése, az elvándorlás csökkentése. Fontos a célként kitűzött foglalkoztatási szám növelés következtében csökkenjen a segélyben részesülők száma. A projekt megvalósításának eredményeként az iskolakerülők arányának csökkenését, a sajátos nevelési igényű tanulók arányának csökkenését, valamint a szülői felelősség erősítését várjuk. Célként tűzzük ki a családon belüli konfliktusok csökkentését, az abortuszok számának visszaszorulását, az élve születések arányának növekedését, valamint a tudatos gyermekvállalás ösztönzése.

A projekt konkrét céljai között a családok kiegyensúlyozott fejlődését és a szülők munkavállaló-képességének és motivációjának javítását, a munka és a család összeegyeztetését biztosító támogató szolgáltatások biztosítását neveztük meg. Fontos, hogy elérjük a családok önfejlesztő képességének javulását, a szülők alkalmasságának és felelősségének tudatosítását képzések és műhelyfoglalkozások segítségével.

A projekt eredményeként 570 fő vesz részt a tréningeken, részesül tanácsadó szolgáltatásban és vesz részt szemléletformáló közösségi eseményeken, 2 rendezvény kerül megszervezésre, 3 közösség alakul és 2 önkormányzattal jön létre együttműködés.

2012. november 29.